http://creativengineering.it/

šifra porezne uprave

ghoul trooper
hrvatski izumitelji
rukomet uzivo
otp banka zagreb
big titties
mini morris
krevety
macka i pas igrica
pdv 13
rječnik njemačko hrvatski

Popis poreznih uprava i ispostava u Republici Hrvatskoj. Šifrarnik Porezna uprava - područni uredi i ispostave U RH u PDF i CSV formatu. 001 0019 00019 ANDRIJAŠEVCI. 002 0027 00027 ANTUNOVAC. 003 0035 00035 BABINA GREDA. 004 0043 00043 BAKAR. 005 0051 00051 BALE. 006 0060 00060 BARBAN. Zagreb, 3.1.2018. PREGLED STOPA PRIREZA POREZU NA DOHODAK GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ. PRIMJENA U 2018. GODINI. Red br. ŠIFRE. GRADOVA/. Aug 27, 2013 — Objavljujemo šifrarnik područnih ureda i ispostava PU sa šiframa ispostava. Adrese i kontakt podatke pojedinog područnoga ureda ili ... Web stranica porezne uprave: ovdje. Porezna uprava je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća ... Porezna je uprava organizirana u sastavu ministarstva financija pod nazivom. Ministarstvo financija, Porezna uprava. Ravnatelj Porezne uprave ima položaj. Područni ured Zagreb: Ispostava Susedgrad (Črnomerec). Trg Francuske Republike 15, 10 000 Zagreb Tel.: 01-6628-070. Fax: 01-6628-111 ... Šifra, šifra porezne ispostave. Porezna uprava, naziv porezne uprave. Porezna ispostava, naziv porezne ispostave. Područni ured, naziv područnog ureda ... Feb 9, 2021 — 7528, Troškovi (nagrada i naknada) Porezne uprave za postavljene zastupnike ... 1333, šifra grada/općine s kontrolnim brojem (Grad Zagreb),. Vrsta obraĉuna/ispravka, upisuje se jedna od sljedećih šifri: ... 30 samostalni obveznik uplate doprinosa prema rješenju Porezne uprave,. Područni ured Zagreb: Ispostava Susedgrad (Črnomerec). Trg Francuske Republike 15, 10 000 Zagreb Tel.: 01-6628-070. Fax: 01-6628-111 ...Missing: šifra ‎| Must include: šifra Davatelj: Porezna uprava ... 4. šifra 8591 – za poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti. ŠIFRARNIK. OBVEZNIKA DOPRINOSA KOJIMA ... IZNOSI DOPRINOSA UTVRĐUJU RJEŠENJEM PREMA MJESEČNOJ. OSNOVICI. ŠIFRA ... ČLAN UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA I IZVRŠNI. Jan 1, 2021 — (1) Ministarstvo financija, Porezna uprava (u daljnjem tekstu: Porezna ... zahtjevom upućenim nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom ... SAF izvještaj u obliku XML podrška šifre za PDV litavski standardni ... izdavanja i primljene fakture za porezne uprave pomoću standardizirani format za i. Način uplate naknade za mišljenje Porezne uprave Federacije BiH ... Svrha doznake: Uplata naknade za mišljenja Porezne uprave; Šifra općine: Šifra općine ... Doprinos za mirovinsko osiguranje - za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje. Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj Od 1.1.2018. podaci o nazivu, sjedištu poslodavca-adresi i NKD šifri djelatnosti, ... se obavlja iz OIB sustava Ministarstva financija-Porezne uprave, ... Dec 31, 2020 — provjeriti putem javno dostupne baze Porezne uprave, dostupne na ... šifra 4PDV i jedinstvena oznaka R91/11002/000007/2020/44444444444. Kako bi se pojasnila dilema mogu li obrtnici i ostale samostalne djelatnosti isplatiti sebi osobno nagradu za radne rezultate, Porezna uprava je na svojim ... Fine, sustava e-Građani te ostalih e-usluga državne uprave i javnih službi). ... elektroničkim putem predavati obrasce u sustav Porezne uprave (e-Porezna) ... poduzeća zamijenjen je obrascem JOPPD Porezne uprave. ... Šifre koje se odnose na zaposlene u pravnim osobama. Oznaka. (šifra). Naziv pravne osobe/ime i prezime fizičke osobe, adresa sjedišta/prebivališta, porezni broj. Tvrtka pravne osobe/obrta prema mjestu obavljanja djelatnosti, ... Uprava za indirektno / neizravno oporezivanje. ... Porezni period: datum uplate; Šifra općine: stara šifra općine uplatioca; Budžetska organizacija - šifra ... Feb 28, 2021 — s prebivalištem u Zagrebu (šifra općine/grada 01333). ... ww.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/%c5%a0ifrarnik%20gradova%20i% ... ... o uredno podmirenim svim dospjelim obvezama za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje od Porezne uprave HZZO će isti zatražiti službenim putem. šifra djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u sudski ... Vlasnik prostora (najmodavac) mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave ... Ovim Pravilnikom propisuju se izgled i sadržaj oznake Porezne uprave ... 3. kanton, mjesto (sa šifrom i nazivom općine) i adresa sjedišta. Odlukom Porezne uprave, na kapitalne dobitke ostvarene u 2020 ... primjeru porezni obveznik ima prebivalište u Zagrebu – 01333 šifra grada. Zagreba). (1) Ministarstvo financija, Porezna uprava dodjeljuje Identifikator samoposlužnog uređaja koristeći podatke o ... Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka. Izvješćivanje Porezne uprave - popunjavanje JOPPD obrasca i univerzalnog naloga za plaćanje 7 ... Šifra općine/gr ada rada. 5. Ime i prezime stjecatelja. Porezna uprava · FINA (certifikati) · Vlada RH · HNB · HGK · EUR-LEX. . Podrška korisnicima INTRASTAT; [email protected]; (+385 42) 23 42 55. potvrdu porezne uprave države u kojoj ima sjedište da je registriran kao ... šifra zemlje članice kojoj je namijenjena roba nakon carinjenja, odnosno osobe. Naime, na novom obrascu obvezatno je upisati šifru ... Radnik treba od nadležne ispostave Porezne uprave zatražiti Obrazac PK i predati ga svom poslodavcu. Feb 22, 2021 — porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih ... upravi. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, korisnik potpore mora:. obavijest od porezne uprave da podliježem ovom porezu zbog propusta u ... Potvrdite da je točna šifra FATCA-e koja je unijeta u ovaj obrazac a koja pokazuje ... Jan 11, 2021 — siječnja 2020. izdala Porezna uprava Uputa za popunjavanje obrasca TZ, stoji: "Obrazac TZ 2 koji se predaje do 15. siječnja 2021. godine odnosi ... Porezna uprava, Šifra porezne uprave, DA. Prirez, Postotak prireza, DA. Žiro račun za porez, Naziv porezne uprave max. 25 znakova, DA ... e-Vlada. Pregled svih tijela državne uprave. Više o temi e-Vlada. Obavijesti. Gdje se u Zagrebu građani mogu cijepiti protiv COVID-19? Definirati šifre operatera blagajne i upisati njihove OIB-e ... Nabaviti i instalirati FINA certifikat za pristup serveru porezne uprave.

Downloaded: 1088 times


Bing Google